Que hàn PP

  • 1476786355

Phát Lộc - Nhà sản xuất - Vật liệu nhựa kỹ thuật hàng đầu Việt Nam
Phát Lộc chuyên cung cấp que hàn PP đa dạng mẫu mã, màu sắc.
 
Que hàn pp

Đối với tấm nhựa PP có thể hàn thành bể, thành ống. Để hàn tấm PP, thợ kỹ thuật sử dụng máy hàn nhiệt và que hàn PP.
 Cách hàn rất đơn giản: 
 B1. Ghép 2 tấm nhựa cùng loại theo yêu cầu của ứng dụng. 
 B2. Dùng máy hàn (máy gia nhiệt) với que hàn tại vị trí kết nối.