Eurolines Roofing

  12/10/2016    Lượt xem : 2620

Phat Loc heat materials Co., Ltd have produced Eurolines roofing following special design, manufactured on modern technological lines with high quality raw material, with many advantages: durable, chemical corrosion resistance....

Color of Eurolines roofing

  12/10/2016    Lượt xem : 1569

Phat Loc manufactures a wide range of sizes, thicknesses and colors to serve the needs of consumers.

11 waves Eurolines roofing

  17/10/2016    Lượt xem : 1724

11 waves Eurolines roofing against heat, noise, non-rusting, rotting and very safe when it is lightning.

6 waves Eurolines roofing

  22/10/2016    Lượt xem : 2061

6 waves Eurolines roofing chemical corrosion, does not oxidize lead to rotting, rusting.

Advantages of roofing Eurolines

  10/11/2016    Lượt xem : 1801

Roofing is resistant to corrosion from chemical vapor or saline environment, sound insulation, light weight, good strength, UV resistance.

4 thông tin hữu ích để sử dụng tấm lợp mái lâu dài

  10/10/2018    Lượt xem : 281

Phát Lộc là đơn vị sản xuất trực tiếp tấm lợp nhựa giả ngói, vì vậy có thể đáp ứng mọi yêu cầu về màu sắc, kích thước, độ dài theo thiết kế của mái nhà mà không cần mối nối đầu và cung cấp đầy đủ phụ kiện kèm theo.