Compare Pallet Pallet PVC with bamboo, wood

  14/10/2016    Lượt xem : 3461

Pallet PVC durable, more than 3 times higher durability of bamboo wood pallet. Products not warping, waterproof saves maintenance costs, replacement, limited production interruptions.

Pallets and pallet PVC Comparison iron

  14/10/2016    Lượt xem : 3294

Heavy steel pallets pallet 2x PVC, large steel weighing labor costs doubled, speed increased mechanical wear, power consumption nearly 2 times more pallets.

Features of plastic pallets

  28/10/2016    Lượt xem : 3448

Currently PVC Phat Loc Pallet units being produced adobe bricks Popular with Vietnamese special advantages that other materials can not be replaced.

Nên sử dụng pallet nào trong kho lạnh?

  27/10/2017    Lượt xem : 2271

Điều mà chúng tôi muốn lưu ý cho bạn là nên chọn sản phẩm pallet chất lượng, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đạt tiêu chuẩn quốc tế để vừa đảm bảo an toàn vừa sử dụng được bền lâu.