Pallet nhựa PVC dùng sản xuất gạch không nung

  08/11/2018    Lượt xem : 975

Ổn định chất lượng và nâng cao sản lượng gạch không nung, các doanh nghiệp có nhà máy sản xuất gạch không nung đã tiến hành thay thế tấm tre ép bằng tấm pallet nhựa PVC tổng hợp.